.

ავტორი (ები): დიანა ალანია
დაბადების თარიღი: 1937-04-01
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დიანა ალექსანდრეს ასული ალანია

  • 2004 წელს არის არჩეული აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და 2011 წელს ცხუმ-აფხაზეთის აკადემიის აკადემიკოსად.
  • 1955-1960წ.წ.-სოხუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი,ისტორია-ფილოლოგიური ფაკულტეტი,წარჩინებით, სპეციალობა- რუსული ენის ,ლიტერატურის და ისტორიის მასწავლებელი.
  • 1982წ. მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
  • 2002წ. მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
  • 2004წ.მიენიჭა პროფესორის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება სპეციალობით10.02.03-„სლავური ენები“
  • 2004-2009წ. საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი და საგანმანათლებლო მაგისტრატურის 3 პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
  • 2006-2012 წ.წ. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტის უცხო ენებისა და ლიტერატურის მიმართულებით სრული პროფესორი სსუ. 2013 წლიდან ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სსუ სრული პროფესორი სლავური სამეცნიერო-საგანმანათლებელო ცენტრის და МАПРЯЛ- ის წევრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ. 593 987 278

ელ.ფოსტა: dikaaalan@mail.ru