.

ავტორი (ები): რამაზ შამუგია
დაბადების თარიღი: 1953-11-20
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაბადების თარიღი: 1953.11.20.
ტელეფონი: 595 538797
ელ-ფოსტა: რმზ.სჰამუგია@გმაილ.ცომ
განათლება: უმაღლესი
• 1970–1976 წ.: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი. სპეციალობა: ფიზიკოსი.
• 1984-1991 წ.: ასპირანტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ფაკულტეტი. სპეციალობა: მართვა ტექნიკურ სისტემებში.
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი/ასოცირებული პროფესორი

თანამდებობა: სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი (სფტი). რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
სამუშო გამოცდილება:
• 2011 წლიდან-დღემდე: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი, რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
• 2009-2015 წწ.: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული).
• 2013-2015 წწ.: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. დეპარტამენტი #41. ასოცირებული პროფესორი.
• 2009-2010 წწ.: დ. გურამიშვილის სახ.ქართულ-უკრაინული უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და მართვის ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი.
• 2008-2009 წწ.: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი.
• 2007-2008 წწ.: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სტუდენტების რეგისტრაციისა და მომსახურების სამსახური, სამსახურის უფროსი.
• 2005-2006 წწ.: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. კომპიუტერულ მეცნიერებათა პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი.
• 2004 წ.: საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო. სატრანზიტო სისტემების განვითარების სამმართველო. სამმართველოს უფროსი.
• 2003-2004 წწ.: საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო. მდგრადი განვითარებისა და კოორდინაციის დეპარტამენტი. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
• 2000-2003 წწ.: საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტრო. ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეფორმების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
• 1999-2000 წწ.: საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო. ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეფორმების დეპარტამენტი. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
• 1998-1999 წწ.: საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო. ეკონომიკური პოლიტიკისა და დარგთაშორისი კოორდინაციის დეპარტამენტი. სატარიფო და სალიცენზიო სამმართველოს უფროსი.
• 1996-1998 წწ.: საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტრო. დარგთაშორისი კოორდინაციისა და პერსპექტიული განვითარების დეპარტამენტი. ინფორმაციის მონიტორინგისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
• 1992-1995 წწ.: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მანქანათმშენებლობაში პროგრამული მართვის კათედრა. დოცენტი.
• 1990-1992 წწ.: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მანქანათმშენებლობაში პროგრამული მართვის კათედრა. ასისტენტი.
• 1984-1990 წწ.: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მანქანათმშენებლობაში პროგრამული მართვის კათედრა. უფროსი ინჟინერი, მეცნიერ-თანამშრომელი, ასპირანტი.
• 1977-1984 წწ.: სსგ "ელვა" ავტომატიზაციის საშუალებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტე. მართვის ავტომატიზირებული სისტემების პროექტირება. ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.