.

ავტორი (ები): ელგუჯა ქავთარაძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ელგუჯა ქავთარაძე პოლიტიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. არის 60 მდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი 7 სახელმძღვანელოსა და 4 მონოგრაფიის ავტორი, სამეცნიერო სფეროს ინტერესი 1.პოლიტიკური კონფლიქტები 2. სამოქალაქო საზოგადოება.