.

ავტორი (ები): რეზო ხვისტანი
დაბადების თარიღი: 1970-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ხვისტანი რევაზ გრიგოლის ძე - ისტორიის დოქტორი, სოხუმუს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი