.

ავტორი (ები): ნუგზარ ანთელავა
დაბადების თარიღი: 1954-01-01
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ეთნოლოგი, დაიბადა 1954 წელს ქ.ზუგდიდში, 1979 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საასპირანტო კურსი გაიარა და სამეცნიერო საქმიანობა დაიწყო აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას ხელმძღვანელობით; მუშაობს საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა ეთნოლოგიის პრობლემებზე, გამოქვეყნებული აქვს არაერთი სამეცნიერთო ნაშრომი, მათ შორის ორი მონოგრაფია (”ტრადიციული საქორწინო წეს-ჩვეულებანი სამეგრელოში” ”აფხაზური თქმულება აბრსკილზე და მისი დასავლურქართული პარალელი”) 2005 წელს ნუგზარ ანთელავა შეუდგა საისტორიო მასალების გამოცემას რუბრიკით ”ქართულ-კავკასიური ეთნოლოგიური ეტიუდები”. დღეისათვის ამ რუბრიკით დასტამბულია ორი წიგნი _ პ। გიორგაძე (ჭარაია) აფხაზეთი და აფხაზნი।თბ., 2005 წ.; ი. ქობალია. მითიური კოლხეთიდან. თბ., 2006 წ.