.

ავტორი (ები): შორენა კორტავა

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

შორენა კორტავა (25.11. 1977), სოციოლოგიის დოქტორი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. დისერტაცია დაიცვა თემაზე "საზოგადოების ძალაუფლებრივი თეორიები", 2011 წელს.