.

ავტორი (ები): ლელა მირცხულავა
დაბადების თარიღი: 1980-10-21
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

2009 წლიდან ფილოლოგიის დოქტორი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გაზეთ „სოხუმის უნივერსიტეტის“ რედაქციის რედაქტორი (სპეციალისტი), არის 30-ამდე სამეცნიერო სტატიის, საკონფერენციო მასალის (როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ) და 3 მონოგრაფიის ავტორი. 2013 წელს პროექტისთვის: „ახალი რეალიზმი“, როგორც ალტერნატივა პოსტმოდერნიზმისთვის და მასმედიის როლი მის განვითარებაში“ - მიიღო სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი. სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ლიტერატურათმცოდნეობა, ლიტერატურის თეორია, თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, ლიტერატურული პროცესების განვითარების ტენდენციები, მასმედია, მისი დამოკიდებულება ლიტერატურისადმი. ფლობს ქართულ (მშობლიური), ინგლისურ და რუსულ ენებს.