.

სამშვილდე
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1975
2803
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სამშვილდე

(1968-70 წწ. არქეოლოგიური გათხრების შედეგები)

ნაშრომში გამოკვლეულია კავკასიის ლითონის ადრეული ხანის დღემდე უცნობი - მეტად მნიშვნელოვანი ძეგლი - სამშვილდის სამაროვანი და ნამოსახლარი. ეს ძეგლი განხილულია განუყრელ კავშირში მტკვარ-არაქსის კულტურის პრობლემასთან, რომელმაც ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილი დაიკავა საბჭოთა არქეოლოგიაში. მისი გადაწყვეტის გარეშე დღეს შეუძლებელია არა მარტო კავკასიის, არამედ მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი ისტორიის ჯეროვნად გამოკვლევა, რამდენადაც მტკვარ-არაქსის კულტურის შემქმნელმა ტომებმა, როგორც ჩანს, ფრიად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს წინა აზიის ჩრდილოეთი რაიონების მოსახლეობის ეთნიკური სახის ჩამოყალიბებაში.

 

Specifications

Recommendations