.

საკვებ პროდუქტთა ეკოლოგია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
1853
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ლექციების კურსი აგებულია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო დისციპლინის “საკვებ პროდუქტთა ეკოლოგია” საუნივერსიტეტო პროგრამის შესაბამისად. მოსახლეობის უვნებელი სურსათით სტაბილური უზრუნველყოფა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს, რომელზედაც დამოკიდებულია ერის ჯანმრთელობა. სახელმძღვანელოში განხილულია სასურსათო პროდუქციის ბიოლოგიური სრულფასოვნების და ეკოლოგიური სისუფთავის უმთავრესი პირობები, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სფეროს რეგულირების მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და საერთაშორისო სტანდარტები. ლექციების კურსი განკუთვნილია უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე საზოგადოების ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 2, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-12-780-9
 • UDC: 664:502.1 ტ-131
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 141
 • Views: 1853
 • Ratings: 5.0
Recommendations