.

ქართულში შემოსული სპარსული ლექსკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
1752
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

1997 წელს, საარქივო მასლაზე დაყრდნობით, ფილოლოგიის დოქტორმა რუსუდან კუსრაშვილმა გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო პოეტის იოსებ გრიშაშვილის (1889-1965) „ქალაქური ლექსიკონი“, რომელიც მდიდარია აღმოსავლური, კერძოდ, სპარსული ლექსიკით.

აღნიშნული ლექსიკონი არ არის შემოფარგლული რომელიმე ეპოქით, მაგრამ მასში განსაკუთრებით არეკლილი ჩანს სეფიანთა ხანის (XVI-XVIII სს.) სპარსულ-ქართულ ენობრივ ურთიერთობათა კვალი, რომელიც თბილისურ მეტყველებაში საკმაოდ დალექილა.

წინამდებარე წიგნი პირველი ცდაა „ქალაქური ლექსიკონის“ მიხედვით სპარსული ლექსიკის წარმოჩენისა. ნაშრომი მრავალმხრივ იქნება საინტერესო, როგორც ქართულსპარსული ენობრივი ურთიერთობებით დაინტერესებულ პირთათვის, ისე, ზოგადად, ენათმეცნიერ-მკვლევართათვის.

 

Specifications

Recommendations