.

ქართული სასულიერო მწერლობის სახისმეტყველებიდან
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
Publisher: საარი
3475
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში შესწავლილი და დამუშავებულია შუა საუკუნეების ქართული სასულიერო მწერლობის სახისმეტყველების პრობლემები და საკითხები. კვლევის ობიექტშია მოქცეული საღვთო სახისმეტყველება, საღვთისმშობლო სახისმეტყველება, ფსალმუნთა წიგნის ტროპული მეტყველება, „ქება ქებათას” პოეტიკა, ქართული სასულიერო მწერლობის პოეტური შედარების საკითხები. ქართული სასულიერო ლიტერატურის ეპითეტურენოვანი მეტყველება, სასულიერო მწერლობის მეტაფორა-სიმბოლიკის საკითხები. ბიბლიურ-საღვთისმეტყველო ძეგლებიდან, სასულიერო ლიტერატურული ტექსტებიდან მობილიზებულია მდიდარი საილუსტრაციო მასალები, რომლებშიც განფენილია სახისმეტყველებითი აზროვნების ძალმოსილებანი.

წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ქართული მაგისტრანტებისათვის. იგი ასევე სარგებლობას მოუტანს ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთ.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 6, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-461-46-0
 • Publisher: საარი
 • Language: Geo
 • Pages: 584
 • Views: 3475
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations