.

პანკისი: წარსული და თანამედროვეობა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2008
492
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

პანკისი: წარსული და თანამედროვეობა

წინამდებარე წიგნში განხილულია პანკისის ხეობაში უძველესი დროიდან დღემდე მიმდინარე ისტორიული, კულტურული და მიგრაციული პროცესები. ნაშრომი მრავალმხრივ არის საყურადღებო, მასში დეტალურად არის გაანალიზებული ხალხთა მიგრაციის შედეგად პანკისში შექმნილი სოციალური და ეთნიკური ცვლილებები, აგრეთვე, ხეობაში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობისა და რელიგიური მრწამსის მქონე ხალხთა ურთიერთდამოკიდებულება, შრომითი საქმიანობა და ზეპირსიტყვიერება. მასალის დიდი ნაწილი ავტორმა უმთავრესად ველზე უშუალოდ ჩატარებული სამუშაოს შედეგად მოიპოვა.

წიგნი უსათუოდ მიიპყრობს მეცნიერების სხვადასხვა დარგით - ფოლკლორით, ისტორიით, ენათმეცნიერებით, ეთნოგრაფიითა და ხალხური რელიგიური ტრადიციით დაინტერესებული მკითხველის ყურადღებას.

 

Specifications

Recommendations