.

ნარკვევები თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან I
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2003
2204
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში გადმოცემულია აწინდელი აფხაზეთის ისტორიული წარსუ- ლი უძველესი დროიდან 1917 წლამდე. ეს არ არის რეგიონის სრული, ყოვლისმომცველი ისტორია, მასში ძირითადი აქცენტები გადატანილია ე.წ. `სადავო პრობლემებზე~ და სათანადო პირველწყაროების ანალიზისა და მრავალფეროვანი ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის კრიტიკული ათ- ვისების ფონზე ნაჩვენებია, რომ ისტორიულად აფხაზეთი ყოველთვის იყო ერთიანი ქართული ეთნო-კულტურული და პოლიტიკურ-სახელმწი- ფოებრივი სამყაროს ორგანული ნაწილი.
წიგნმა შეიძლება შეასრულოს ერთგვარი დამხმარე სახელმძღვანელოს ფუნქცია საშუალო სკოლის მასწავლებლებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ის მიიპყრობს საქართველო-აფხაზეთის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთა ყურადღებასაც.

 

Specifications

 • Date of Publish: November 11, 2015
 • ISBN-10: 99928-0-693-1
 • UDC: 947.922+93/99(947.224) პ 182
 • Publisher: თ.ს.უ გამომცემლობა
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 314
 • Views: 2204
 • Ratings: 5.0
Recommendations