.

მარტვილი და ალამდარი: ტომი-I
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2003
2463
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

„მარტვილი და ალამდარი“ კონსტანტინე გამსახურდიას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე დაწერილი სტატიებისა და მონოგრაფიების ციკლია, რომელიც სამ ტომად არის გამოცემული:

ტომი პირველი: „კონსტანტინე გამსახურდიას ცხოვრების გზა“
                               (1977)
ტომი მეორე: „კონსტანტინე გამსახურდიას პროზის სტრუქტურა“
                          (1980, 1984, 1989, 1991, 2001)
ტომი მესამე: „კონსტანტინე გამსახურდიას თეორიული სისტემა„
                         (1916-1926)" (1989, 1991,2003)

                         და „სლანსკი, ასჩვდმეტი“ (1991)

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations