.

კომპლექსური ანალიზის საფუძვლები მაგალითებსა და სავარჯიშოებში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
874
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

კომპლექსური ანალიზის საფუძვლები
მაგალითებსა და სავარჯიშოებში

სახელმძღვანელოში ასახულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსისტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მათემატიკაში საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის კომპლექსურ ანალიზში (კომპლექსური ცვლადისა ფუნქციათა თეორია) პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება. წიგნში საკმაო რაოდენობითაა მოყვანილი საილუსტრაციო მაგალითები და დამოუკიდებელი მუშაობისათვის შემოთავაზებულია შესაბამისი სავარჯიშოები. თითოეული პარაგრაფი იწყება აუცილებელი საცნობარო თეორიული მასალით.

ავტორთა აზრით, სახელმძღვანელოს შეუძლია გაუწიოს სათანადო დახმარება უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო-ტექნიკური სპეციალობების იმ სტუდენტებს, რომლებსაც უწევთ ისეთი სასწავლო კურსების ათვისება, სადაც გარკვეული მოცულობით გამოიყენება კომპლექსური ანალიზის ცნებები და კვლევის მეთოდები.

 

Specifications

 • Date of Publish: April 12, 2023
 • ISBN-13: 978-9941-26-432-0
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 147
 • Views: 874
 • Ratings: 5.0
Recommendations