.

ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
3997
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

გზამკვლევი განკუთვნილია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, მასწავლებ-ლების, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებისა და ინკლუზიური პროფესიული განათლების საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის. გზამკვლევი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და მიზნად ისახავს მასწავლებლებსა და სხვა სპეციალისტებს გააცნოს ის გზები, რაც მათ დაეხმარება ნებისმიერი საჭიროების მქონე სტუდენტის სწავლა-სწავლების პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვის ხელშეწყობაში, წარმოქმნილ სირთულეებთან გამკლავებაში.

Additional Information
 

გზამკვლევის ავტორი: ნინო რუხაძე

ოკუპაციური თერეპიის მეცნიერების მაგისტრი; ფსიქოლოგიის მაგისტრი; ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი ივანე ჯავახიშვილის სახე- ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გზამკვლევის შექმნაზე მუშაობდა: მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი ფსიქოლოგიის მაგისტრი; ინკლუზიური პროფესიული განათლების პროექტის მენეჯერი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სამადლობელი სიტყვა
განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, მასწავლებლებს, ინკლუზიური პროფესიული განათლების მხარდამჭერი გუნდის წევრებს, ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებს და თავად პროფესიული განათლების სტუდენტებს; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებსა და, რაც მთავარია, ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს გაწეული მხარდაჭერის, გამოცდილების გაზიარებისა და რეკომენდაცი-ების მოწოდებისათვის.

Specifications

 • Date of Publish: February 14, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-0-9514-6
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 142
 • Views: 3997
 • Ratings: 5.0
Recommendations