.

ინკლუზიური განათლების ერთი ფსიქოლოგიური ასპექტი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
4786
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

ჩვენს წინაშეა თამარ მუსერიძის ნაშრომი, სადაც წარმოდგენილია ურთიერთსაპირისპირო შეხედულებები და ავტორის ნათლად გამოხატული კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება ინკლუზიური სწავლებისადმი, თუმცა მხოლოდ იმ წინაპირობების სრულად დაცვით, რამაც განვითარებულ ქვეყნებში ინკლუზიური სწავლების წარმატება განაპირობა. ასეთ პირობებში, მართლაც ინკლუზიური სწავლების დანერგვა ყველასთვის თუ არა უმეტესობისთვის მაინც, მისაღები იქნებოდა.

 

Specifications

Recommendations