.

ამოცანები სტატიკურ ფიზიკაში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
Genre: Physics
1921
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა წარმოადგენს ფიზიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას, რომლის ცოდნა აუცილებელია მეცნიერებისა და ტექნიკის მრავალი დარგის სპეციალისტისთვის.

წიგნში შესულია ამოცანები სტატისტიკურ ფიზიკასა და თერმოდინამიკაში. ის განკუთვნილია ფიზიკის მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამოცანათა კრებულით სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკის მიმართულების მაგისტრატურისა და სხვა მიმართულების სტუდენტებსაც, რომლებიც სწავლობენ სტატისტიკურ ფიზიკას.

ამოცანათა კრებული დაყოფილია პარაგრაფებად. თითოეული პარაგრაფის დასაწყისში მოყვანილია მოკლე თეორიული მასალა, რომლის ცოდნაც აუცილებელია ამოცანის ამოხსნისათვის. კრებულში მოყვანილია ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა და პასუხები.

 

Specifications

Recommendations