.

„ვეფხისტყაოსნის“ ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხების კვლევის მასალებიდან
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2017
Издательство: საარი
1405
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ნაშრომში წარმოჩენილია „ვეფხისტყაოსნის“ ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხების კვლევის მასალები, რომლის ხანგრძლივობა თითქმის სამ საუკუნეს ითვლის. ინტერესის სფეროში მოქცეულია შემდეგი პრობლემატიკა: „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის ვინაობის კვლევის ისტორიიდან; „ვეფხისტყაოსნის“ თარიღისათვის; რუსთაველის პოემის ფაბულის წყაროს ანუ მისი სადაურობის მეცნიერული შესწავლის ასპექტები თუ ქრონიკები. მოცემული მასალები მკითხველს მწყობრ წარმოდგენას შეუქმნის აღნიშნული საკითხების მასშტაბურობასა და აქტუალობაზე, ხელს შეუწყობს მათ ღრმად გაცნობიერებას. რათა თავად განსაჯოს მკვლევართა სიმართლისა თუ შეცდომების შედეგები და გამოიტანოს სწორი დასკვნები.

წიგნი განკუთვნილია დასახელებული პრობლემებით დაინტერესებულ პირთათვის, განსაკუთრებით ქართული ფილოლოგიის სტუდენტებისათვის, რომელთაც ეკითხებათ სალექციო კურსი რუსთველოლოგიაში.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 31, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-461-64-4
 • Издательство: საარი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 200
 • Просмотры: 1405
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации