.

უფლისციხე შუა საუკუნეებში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2008
Издательство: თბილისი
2097
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ნაშრომი ეძღვნება ქართული მატერიალური კულტურის შესანიშნავი ძეგლის, უფლისციხის შუა საუკუნეების ისტორიის სხვადასხვა საკითხების შესწავლას. უფლისციხის ანტიკური და წინაანტიკური ხანის ისტორიის პრობლემებს არაერთი მკვლევარი შეხე- ბია და ძეგლის იმ პერიოდის შესახებ საკმაოდ მდიდარი ლიტერატურა დაგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ მკვლევარები დროდადრო უფლისციხის შუა საუკუ- ნეების საკითხებსაც ეხებოდნენ, დღემდე არ გვქონდა განმაზოგადებელი ნაშრომი იმ ხანის უფლისციხის შესახებ. ეს მაშინ, როცა უფლისციხემ გამორჩეული როლი ითამაშა საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძო- ლის საქმეში.

წინამდებარე ნაშრომი პირველი ცდაა თავი მოუყაროს და შეძლებისდაგვარად წარმოაჩინოს შუა საუკუნეების უფლისციხის ისტორიის პრობლემები, განსაზღვროს მისი განვითარების ძირითადი ეტაპები და ხასიათი, გაანალიზოს იმ ხანის არქეოლოგიური მასალა და სხვ. მონოგრაფიას თან ერთვის უფლისციხის შესახებ არსებული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია. წიგნი განკუთვნილია, არქეოლოგების, ისტორიკოსებისა და საერთოდ, ჩვენი ქვეყნის წარსულით დაინტერესებული მკითხვე- ლისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 7, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-0-0997-6
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 190
 • Просмотры: 2097
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации