.

ტრაიანეს აღმოსავლური პოლიტიკა და საქართველო
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2005
Издательство: უნივერსალი
986
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ტრაიანეს აღმოსავლური პოლიტიკა და საქართველო

Восточная политика Траяна и Грузия

ნაშრომში, ანტიკური წყაროების ახლებური გააზრებისა და სათანადო საისტორიო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, რო-მის საერთო-აღმოსავლური პოლიტიკის კონტექსტში, მონოგრა-ფიულადაა შესწავლილი რომაულ-ქართული ურთიერთობები იმპერა-ტორ ტრაიანეს ხანაში; განხილულია ტრაიანეს აღმოსავლური პო-ლიტიკის საერთო მიმართულებები, ამ პოლიტიკის თავისებურებები საქართველოსთან მიმართებაში.

წიგნი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტების, ასევე ფართო საზოგადოებისათვის.

Подробности
 

რედაქტორი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
                          პროფესორი ნოდარ ლომოური

რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
                               პროფესორი თემურ თოდუა

                               ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი,
                               დოცენტი ბეჟან ხორავა

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 8, 2018
 • ISBN-10: 99940-0-457-3
 • УДК: 931/939+947.922 ფ-661
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 63
 • Просмотры: 986
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации