.

შუამდინარული გლიპტიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2008
3679
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე ნაშრომში – „შუამდინარული გლიპტიკა“ – წარმო- ჩენილია გლიპტიკის ხელოვნების განვითარების ოთხი ეტაპი, რაც ძირითადად შუამდინარული ნიმუშებითაა წარმოდგენილი.

ავტორი განიხილავს ცილინდრული საბეჭდავების უძველეს ნიმუშებს, რომელთა იკონოგრაფიაზეც არის დაფუძნებული ბაბილონისა და ასურეთის სახვითი ხელოვნება.

ნაშრომი ეყრდნობა ძველი ახლო აღმოსავლეთის სფეროში არსებულ უახლეს გამოკვლევებს.

განკუთვნილია აღმოსავლეთმცოდნეების, ისტორიკოსების, ფი ლო - ლოგების და ასევე აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკი თხველთათვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации