.

სასოფლო-სამეურნეო ტერმინოლოგია მეგრულ-ლაზურში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2019
1741
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

სასოფლო-სამეურნეო ტერმინოლოგია მეგრულ-ლაზურში

სადისერტაციო ნაშრომი

სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების შესწავლა მნიშვნელოვან მასალას წარმოადგენს ნებისმიერი ეთნოსისა თუ ქვეყნისთვის. საქართველო ოდითგანვე აგრარული ქვეყანა იყო; ამ თვალსაზრისით იგი მსოფლიო მნიშვნელობის რეგიონია, სადაც სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში სოფლის მეურნეობა ასრულებდა და ასრულებს ქვეყნის თვითმყოფადობის, თვითუზრუნველყოფისა და თავისთავადობის შენარჩუნების მნიშვნელოვან ფუნქციას. წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია სასოფლო სამეურნეო ლექსიკის სრული და სისტემური ანალიზის ცდა მეგრულ-ლაზურში; გამოვლენილია მათი სემანტიკა და გავრცელების გეოგრაფიული საზღვრები, აღნუსხულია ლექსემათა სტრუქტურული მოდელები, შესაძლებლობის ფარგლებში დადგენილია ტერმინთა ეტიმოლოგია. არის მცდელობა მეგრულ-ლაზური სასოფლო-სამეურნეო ლექსემათა შესატყვისობების მოძიებისა სხვა ქართველურ ენობრივ ქვესისტემებთან.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации