.

საშუალო სკოლაში მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა (კერძო კურსი)
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
Издательство: მერიდიანი
642
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

საშუალო სკოლაში მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა
(კერძო კურსი)

წინამდებარე მეთოდიკური მონოგრაფია მოიცავს ისეთ აქ-ტუალურ საკითხებს, როგორიცაა: ფუზიონიზმი გეომეტრიის სწავლებაში, ალგებრული და ტრანსცენდენტული (მაჩვენებლიანი, ლოგარითმული, ტრიგონომეტრიული) ფუნქციების, განტოლებებისა და უტოლობების სწავლების მეთოდიკა და ტექნოლოგია, მათემატიკურ მსჯელობათა ჩვევების ფორმირება და ისტორიზმი მათემატიკის სწავლებაში.

წიგნი განკუთვნილია მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მაღალი კლასების მათემატიკის მასწავლებელთათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 11, 2023
 • ISBN-13: 978-9941-25-794-0
 • Издательство: მერიდიანი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 472
 • Просмотры: 642
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации