.

საქართველოს ეთნოგრაფია / ეთნოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
Издательство: უნივერსალი
4492
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

    აღნიშნული პროექტის დაფინანსება დაიწყო ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში და დასრულდა ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდში (რუსსთაველის ფონდი). წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი მოსაზრება ეკუთვნის ავტორს და შესაძლებელია, არ ასახავდეს ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) შეხედულებებს.

     The designated project was lounched at the Georgian National Science Foundation and was accomplished by the financial support of the Foundation for Georgian Studies, Humanities and Social Sciences (Rustaveli Foundation) . Any idea in this publication belongs to the author and may not represent the opinion of the Foundation for Georgian Studies, Humanities and Social Sciences itself.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 8, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-12-882-0
 • Издательство: უნივერსალი
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 736
 • Просмотры: 4492
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации