.

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2008
Издательство: თბილისი
4548
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

მოცემული სახელმძღვანელო წარმოადგენს შესავალს სოციალური კვლევის რაოდენობრივ მეთოდებში. მისი შექმნა განაპირობა სოციალურ მეცნიერებათა სტუდენტებისთვის რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების შესავლის ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს არსებობის საჭიროებამ, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს თანმიმდევრულად გაიაროს რაოდენობრივი კვლევის თითოეული ეტაპი, კვლევის დიზაინით დაწყებული და კვლევის ანგარიშით დასრულებული, ასევე დაეხმარება დამოუკიდებელი კვლევის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации