.

მცენარეთა ფიზიოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
Издательство: თბილისი
1471
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

მცენარეთა ფიზიოლოგია (მოკლე სალექციო კურსი)

ლექციების მოკლე კურსი განკუთვნილია ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. განხილულია მცენარეთა ცხოველქმედების თავისებურებანი და ზოგადი მექანიზმები. აღწერილია მცენარის ორგანიზმში მიმდინარე ძირითადი პროცესები: უჯრედის ფიზიოლოგია, ფოტოსინთეზი, სუნთქვა, წყლის რეჟიმი, მინერალური კვება, ნივთიერებათა ტრანსპორტი, ზრდა, განვითარება, მოძრაობა და ჰორმონალური რეგულაცია.

ელექტრონული კონსპექტი (რიდერი)

ლაბორატორიული სამუშაოების ამოცანათა კონსპექტი

 

Подробности
 

ელექტრონულ კონსპექტში მოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოები დისციპლინაში ,,მცენარეთა ფიზიოლოგია“, რომელიც განკუთვნილია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის, ფარმაციის, ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. ლაბორატორიული სამუშაოები აცნობს სტუდენტს მცენარეში მიმდინარე ცხოველქმედების პროცესებს, ამ დარგში არსებული კვლევის ზოგიერთ მეთოდს.

Характеристики

 • Опубликовано: Март 5, 2021
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 116
 • Просмотры: 1471
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации