.

მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: უნივერსალი
1831
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში

წარმოდგენილი ნაშრომი ეძღვნება ეკონომიკური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის — მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემების შესწავლას. მასში თანმიმდევრულადაა განხილული ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი მახასიათებლები და ელემენტები; ეკონომიკური უსაფრთხოების ადგილი და როლი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში, მისი კრიტერიუმები და ინდიკატორები; მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების არსი, მახასიათებლები და სტრუქტურა. გაანალიზებულია საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პარამეტრები.

Подробности
 

Microeconomic Security in Economic Security System

The present work is dedicated to one of the important elements of economic security – study of the problems of microeconomic security. Main characteristics and elements of national security; the place and role of economic security in national security system, its criteria and indicators; the essence, characteristics and structure of microeconomic security are sequentially discussed in the work. The analysis of the parameters of Georgian economic security is provided in details.

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 8, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-26-292-0
 • УДК: 330.101.542 ც-623
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 143
 • Просмотры: 1831
 • Оценки: 4.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации