.

მათემატიკური მოდელები ეკონომიკაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
3432
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.7
(3 შეფასება)
Аннотация
 

ნაშრომში განხილულია საფინანსო-ეკონომიკური პროცესებთან დაკავშირებული უწყვეტი და დისკრეტული მათემატიკური მოდელები. კერძოდ: წრფივი დაპროგრამების ამოცანები; მაქსიმალური მოგების მიღების მოდელი; ოპტიმალური რაციონის მოდელი; დარგთაშორისი ბალანსის ლეონტიევის მოდელი; საერთაშორისო ვაჭრობის რიკარდოს მოდელი; სტოუნის მომხმარებლის არჩევანის მოდელი; ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლის განსაზღვრის მოდელი; ქობ-დაგლასის და ლეონტიევის საწარმოო ფუნქციები; ეკონომიკური დინამიკის წონასწორობის მოდელი; ბაზრის მუშაობის ობობას ქსელისებრი მოდელი; სამომხმარებლო საქონლების ბაზრის ვალრასის დინამიური მოდელები; ერთი საქონლის ბაზრის ვალრასი - ევანსი - სამუელსონის დინამიური მოდელები; ალენისა და მარშალის ერთი საქონლის ბაზრის დინამიური უწყვეტი მოდელები; ფასების რხევების მოდელი; მაკროეკონომიკური დინამიკის ჰაროდი - დომარის მოდელი; კეინსის დინამიური მოდელი; სამუელსონ - ჰიქსის დისკრეტული მოდელი; მაკროეკონომიკური დინამიკის სოლოუს არაწრფივი მოდელი; საწარმოს მუშაობის არაწრფივი მოდელი.

განკუთვნილია მათემატიკის, გამოყენებითი მათემატიკის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ეკონომიკური სპეციალობების საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისათვის. დაეხმარება ასევე პროფესორებს მოცემულ დისციპლინაში სალექციო, პრაქტიკული და სასემინარო მეცადინეობების ჩასატარებლად.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации