.

მათემატიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: უნივერსალი
1015
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მათემატიკა (ენისა და საგნის ინტეგრაცია)

წიგნში, ზოგადპედაგოგიური იდეის განვითარების ფონზე, განხილულია მათემატიკისა და ქართული ენის საგანთაშორისი კავშირების მრავალი აქტუალური საკითხი. მასში წარმოჩენილია კლასიკურ პედაგოგიკაში ადაპტირებული, სისტემური სწავლების ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგია, გამოკვეთილია ორი სასწავლო დისციპლინის მათემატიკისა და ქართული ენის ურთიერთკავშირის არსი და ბუნება, შესასწავლი მასალის ერთმთლიანობა, ერთი საგნის ელემენტებით მეორე საგნის შევსება და ამ გზით მიღებული ცოდნის თავსებადობა მის გამოყენებით ხასიათთან.

ასეთ ინტეგრირებას, მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, ბილინგვური განათლების პროცესის გააქტიურებისათვის, ფრიად დიდი მნიშვნელობა აქვს.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Апрель 6, 2023
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 187
 • Просмотры: 1015
 • Оценки: 5.0
Рекомендации