.

მართლმადიდებელი ეკლესია და პოლიტიკა უკრაინაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Издательство: მერიდიანი
1366
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე ნაშრომში ისტორიოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით წარმოდგენილია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის უკრაინის სახელმწიფოებრივი და ეკლესიური განვითარების ისტორიული პროცესები.

წიგნი განკუთვნილია სტუდენტებისა და უკრაინის საეკლესიო ისტორიით დაინტერესებული ფართო წრისთვის.

Подробности
 

შესავალი

I კარი; უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია XX ს-ის დასაწყისში;

I თავი; უკრაინის ავტოკეფალისტების ბრძოლა საეკლესიო დამოუ კიდებლობისათვის და ბოლშევიკების სახელმწიფოს სარწმუნოებრივი პოლიტიკა (XX ს-ის 20-30-იანი წლები); II თავი; ავტოკეფალიისთვის ბრძოლის თავისებურებანი უკრაინისა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიათა მაგალითზე (1917-1930 წ.წ.); III თავი; საბჭოური სარწმუნოებრივი პოლიტიკა და ემიგრანტული რუსული ეკლესია;

II კარი; უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში; I თავი; საბჭოური წყობილების სარწმუნოებრივი პოლიტიკა და უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია მეორე მსოფლიო ომის წინ; II თავი; უკრაინისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიების ავტოკეფალიის საკითხი საბჭოთა წყობის სისტემაში (1941-1945 წლები);

III კარი; უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია პოსტსაბჭოთა პერიოდში; I თავი; უკრაინელი საზოგადოებისა და სამღვდელოების ბრძოლა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის XX ს-ის 80-90- იან წლებში; II თავი; ავტოკეფალური განხეთქილებანი უკრაინაში პოსტსაბჭოთა პერიოდში.(1989-1997წ.წ.); III თავი; უკრაინის მართლამდიდებელი ეკლესიის, - კიევის საპატრიარქოს სტრუქტურული ორგანიზაცია; დასკვნა; რეზიუმე (ინგლისურ ენაზე); ბიბლიოგრაფია.

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 16, 2017
 • ISBN-13: 978-9941-10-152-6
 • УДК: 271.22 (477+322) ბ-482
 • Издательство: მერიდიანი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 152
 • Просмотры: 1366
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации