.

კულტურის სოციოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2006
Издательство: თბილისი
2732
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში მოცემულია კულტურის ცნების დეფინიცია, კულტურის მიმართ არსებული ძირითადი მიდგომები. გარდა ამისა, ავტორი განიხილავს ცნებათა ფართო სპექტრს: ენა და რეპრეზენტაცია, რეპრეზენტაცია და მნიშვნელობა, ძალაუფლების ახალი კონცეფციები, ტელევიზუა-ლური მესიჯების წარმოება და გავრცელება, რეპრეზენტაციები და მედია-ფიქცია, ქალების კულტურა და კაცების კულტურა, ფსიქოანალიზი და სუბიექტი, მაყურებლად ყოფნის ფენომენი, როლანდ ბარტი: მითები და ნიშნები, იდეოლოგია, სუბკულტურა/სტილი, თანამედროვე საზოგადოების ისტორიული კონტექსტი, პოსტმოდერნისტული საზოგადოება, საზოგადოება და ინდივიდი, გვიანდელი თანამედროვე საზოგადოება, გენერაციული პოლიტიკა, დრო, სივრცე და არქიტექტურა.

Подробности
 

წიგნი მომზადებული და გამოცემულია ”სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации