.

კორპორაციული ფინანსების მართვა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Издательство: უნივერსალი
1184
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს კორპორაციული მენეჯმენტის, კერძოდ კორპორაციული ფინანსების მართვის პრაქტიკუმს, სადაც ასახულია ფინანსური მენეჯმენტის კონცეფციებზე, დაფუძნებული კორპორაციული ფინანსების მართვის პრაქტიკული მიმართულებანი, როგორებიცაა აქტივების შეფასება და მართვა, ბიზნესის (მეწარმეობის) სფეროების დაფინანსება, საინოვაციო მენეჯმენტი, ფინანსების საერთაშორისო ასპექტები და სხვ.

ნაშრომში განხილულია ფინანსური ბაზრის ფუნქციები, პრინციპები და მექანიზმები, სხვადასხვა წარმოებული საინვესტიციო ინსტრუმენტები (ოპციონი, ვარანტი, ფასიანი ქაღალდები), ფინანსური ანალიზის მოდელირების საკითხები. ასევე შემოთავაზებულია ფინანსური მენეჯმენტის სპეციალური სფეროებისა და საქმიანი სიტუაციების, ფინანსური დაგეგმვა-პროგნოზირების ძირითადი საკითხები სავარჯიშოებში, ტესტებსა და ამოცანებში.

Подробности
 

კორპორაციული ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. იგი ასევე სასარგებლო იქნება სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი საკითხებისა და პროფესიონალ პრაქტიკოსების მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური გააზრება-გამოყენებისთვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის მისაღწევად.

Характеристики

 • Опубликовано: Май 22, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-12-397-9
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 507
 • Просмотры: 1184
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации