.

კორპორაციული ფინანსები: ტომი II
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2013
Издательство: უნივერსალი
1251
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელოს პირველ ტომში შემოთავაზებულია თანამედროვე კორპორაციული ფინანსების მართვის თეორიულ–მეთოდოლოგიური მიდგომები, კონცეფციები და კორპორაციული ფინანსების მართვის საფუძვლები თანამედროვე ეკონომიკური რეალობის შესაბამისად. კერძოდ, განხილულია: კორპორაციული ფინანსების მართვის ორგანიზაციული და ინფორმაციული სისტემა; ფინანსური ბაზარი და ინსტიტუტები; ფინანსური რისკების შეფასებისა და პორტფელების თეორიები; აქტივების, საინვესტიციო საქმიანობისა და კაპიტალის დაფინანსების მართვის საფუძვლები. ხოლო სახელმძღვანელოს მეორე ტომში წარმოდგენილია მიკროეკონომიკური სტრატეგიული ანალიზის მეთოდები, კონცეფციები და ფინანსების სტრატეგიული მართვის მახასიათებლები; საგადასახადო და ფინანსური დაგეგმვა; კაპიტალის ღირებულების მართვა; ფინანსური ინჟინირინგი; საგარეო ეკონომიკური საქმიანობისა და ანტიკრიზისული მართვის სტრატეგიული მექანიზმის საფუძვლები; საქართველოში ბიზნესსექტორების მდგრადი განვითარების სტრატეგიები.

„კორპორაციული ფინანსების“ წინადებარე სახელმძღვანელოს ორტომეული ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ასათვისებლად.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Май 22, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-17-867-2
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 553
 • Просмотры: 1251
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации