.

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
Издательство: მემკვიდრეობა
2494
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

შემდგენელი ზურაბ კიკნაძე

და ტრისტან მახაური.

კრებულში შედის შემდეგი ტიპის ხალხური პოეზია; სარწმუნოებრივ–მითოლოგიური, ნაქადაგრები, საისტორიო, საგმირო სამონადირეო, სატრფიალო, შრომის ლექსები, წუთისოფელი, ხმით ნატირლები, ეპიტაფიები, საყოფაცხოვრებო, გალექსებანი, შაირები, საწესჩვეულებო, შელოცვები, გამოცანები.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации