.

გარღვეული ლაბირინთი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2014
Издательство: ჩვენი მწერლობა
2698
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

     წიგნში შევიდა ავტორის მიერ ბოლო წლებში სხვა დასხვა სამეცნიერ ოგამოცემასა და პერიოდიკაში დაბეჭდილი სტატიები, ესეები და ლიტერატურული პორტრეტები. რო მელთანაწილიც გა მან ძი ლე ბი სა და დისტანცირების გარეშე აანა ლი ზებს მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესს, ეხმიანება არა ერთ დებიუტს, ორიგინალურ თუ თარგმნილ მხატვრულ ქმნილებას.

    წერილების ნაწილში ეროვნული ლიტერატურის მნიშვნელოვანი საკითხებია გან ხილული ღრმად და მიუკერძოებლად, მომხიბლავი, დახვეწილი ენობრივი მანერით ავტორის ინტერესისა და კვლევის სფერო მრავალფეროვანია – კლასიკური მწერლობიდან დაწყებული თანამედროვე ლიტერატურით დამთავრებული. იგი მთლია ნობაში გაიაზრებს ამ ყოველივეს და ამიტომაცაა მისი ანალიტიკური განსჯა და დასკვნები სანდოც და საფუძვლიანიც.წიგნი გარდა სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისა დააინტერესებს ყველას, ვისაც სურს გაერკვეს ჩვენს კლასიკურსა და თანამედროვე სამწერლო პრო ცესებში.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Декабрь 11, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-0-6826-3
 • Издательство: ჩვენი მწერლობა
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 381
 • Просмотры: 2698
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации