.

ფილოლოგიის შესაძლებლობები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
2740
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

„ფილოლოგიის შესაძლებლობები“

გამოცემა, მიუხედავად სიმოკლისა, შეიცავს მრავალ საინტერესო მოსაზრებას ფილოლოგიის შესაძლებლობათა შესახებ. ავტორი ვრცლად განმარტავს ტერმინ „ფილოლოგისა“ და „ფილოლოგიის“ მნიშვნელობას, იძლევა ფილოლოგიის დარგის მოკლე ისტორიას, ეხება მის სტანდარტებსა და მეთოდებს და მიუთითებს მის თანამედროვე პრობლემებზეც. იგი ასაბუთებს საჭიროებას, ფილოლოგებმა შეინარჩუნონ ტექსტების იდენტიფიკაციისა და დოკუმენტაციის, დაცვისა და კვლევის, ფრაგმენტების შეგროვების, რედაქტირებისა და კომენტარების დართვის, გამოცემისა და სწავლების ისტორიული ტრადიცია. გამოცემა მეტად საინტერესო იქნება მათთვის, ვინც ლიტერატურას ასწავლის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации