.

ბიზნესის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: უნივერსალი
7823
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის
მიერ რეკომენდებულია სახელმძღვანელოდ
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის     

     სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესისა და მეწარმეო- ბის არსი, ბიზნესის კონცეფციები, პრინციპები, სახეები, ბიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები, გარემო, კონკურენცია და რისკი ბიზნესის სფეროში, ბიზნესის დაგეგმვა და ორგანიზება, ეთიკა და მორალი. განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთ- ვის, აგრეთვე მკითხველთა ფართო წრისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ბიზნესის საკითხებით.

 

Характеристики

Рекомендации