.

ალბათობის თეორია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2017
3067
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნი წარმოადგენს ალბათობის თეორიის სახელმძღვანელოს, რომელშიც ალბათობის თეორიის მასალის გადმოცემა ეყრდნობა კოლმოგოროვის აქსიომატიკურ მიდგომას. სახელმძღვანელოს მეორე გამოცემა (პირველი გამოიცა 2009 წ.) გადამუშავებულია, გასწორებულია ზოგიერთი უზუსტობა და გაზრდილია სავარჯიშო ამოცანათა რაოდენობა.

სახელმძღვანელო, რომელსაც თან ერთვის სავარჯიშო ამოცანები, განკუთვნილია უნივერსიტეტების მათემატიკის მიმართულების სტუდენტებისთვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации