.

აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის: ტომი-I
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2003
Издательство: ინტელექტი
2695
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

     ნაშრომის პირველი ტომი შედგება ქართულ ენაზე დაწერილი აფხაზური ენის მოკლე გრამატიკული ნარკვევისა და აფხაზურ-ქართული ლექსიკონისაგან (ლექსიკონში შედის დაახლოებით 3300 სიტყვა). წიგნი დახმარებას გაუწევს, ერთი მხრივ, აფხაზური ენის შესწავლის მსურველ ქართველ მკითხველს, მეორე მხრივ, ქართული ენის შესწავლის მსურველ აფხაზ მკითხველს.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА АБХАЗСКО-ГРУЗИНСКИЙ СЛОВАРЬ

Подробности
 

     ორი ტომისაგან შემდგარი წინამდებარე ნაშრომი დაიწერა და ქვეყნდება იუნესკოს ეგიდით (კონტრაქტი # 4500005265). ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კაკასიურ ენათა განყოფილებაში. ნაშრომის პირველ ტომში შედის ქართულ ენაზე დაწერილი აფხაზური ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, მერე ტომში კი წარმოდგენილია აფხაზურ ენაზე დაწერილი ქართული ენის გრამატიკული მიმოხილვა და მცირე ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი. ნაშრომი განკუთვნილია, ერთი მხრივ, იმ ქართველი მკითხველისათვის, ვისაც სურს შეისწავლოს აფხაზური ენა, მეორე მხრივ, იმ აფხაზი მკითხველისათვის, ვისაც სურს ქართული ენის შესწავლა. ავტორს სწამს, რომ ასეთი მკითხველები არცთუ ისე ცოტანი იქნებიან და ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს მათ.

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации