.

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-I
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2013
Издательство: გლობალ პრინტი
2281
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

     წინამდებარე ნაშრომი „აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა“ დაფინანსებული პროექტია შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2010 წელს (B+07-10) სამი წლით (2010-2012 წწ).
ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ოთ. ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრში.
     ნაშრომის მიზანს შეადგენდა ფუნდამენტური მონოგრაფიული გამოკვლევის შექმნა აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურის შესახებ ძველი ქვის ხანიდან ანტიკურ ხანამდე.
     სამწლიანი კვლევების შედეგად არქეოლოგიურ მონაცემებზე დაყდნობით (ნასახლართა ტოპოგრაფია და არქიტექტურა, სამაროვნები და დაკრძალვის წესები, სამეურნეო კერები _ ბრინჯაოს და რკინის მეტალურგია, ლითონის იარაღები, კერამიკა, პალეობოტანიკური და პალინოლოგიური მასალები და სხვა) შეიქმნა ობიექტური, მეცნიერული ნაშრომი ორ ტომად. საკუთრივ არქეოლოგიური მასალების გარდა განხილულია აფხაზეთის უძველესი ისტორიის ისეთი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა ყოველ კონკრეტულ არქეოლოგიურ ეპოქაში _ მეურნეობა და მეურნეობის სახეობანი, მიმდინარე ეკონომიკური ძვრები და სოციალური პროცესები, კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობანი გარე სამყაროსთან, ყოფისა და სულიერი ცხოვრების დამახასიათებელი კომპონენტები და სხვ.).

 

THE ANCIENT MATERIAL CULTURE OF ABKHAZETI

***

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 12, 2016
 • ISBN-10: 978-9941-0-5674-1
 • ISBN-13: 978-9941-0-5675-8
 • УДК: 903(479.224) ა-932
 • Издательство: გლობალ პრინტი
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 321
 • Просмотры: 2281
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации