.

აფხაზეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2005
Издательство: თბილისი
876
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

აფხაზეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო I
(ლაპიდარული და ფრესკული წარწერები)

წინამდებარე ნაშრომში კომპლექსურადაა შესწავლილი თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე გამოვლენილი ლაპიდარული და ფრესკული წარწერების ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი და პალეოგრაფიული ღირებულება. წარმოჩენილია საქართველოს ამ რეგიონის სოციალ-პოლიტიკური და კულტურულ-სარწმუნოებრივი ისტორიის საკითხები.

ნაშრომი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 4, 2022
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 263
 • Просмотры: 876
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации