.

აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2022
1096
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე
(ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

იმოგზაურე აფხაზეთის ისტორიაში
სამეცნიერო-პოპულარული ბროშურა

სამეცნიერო-პოპულარულ ბროშურაში „იმოგზაურე აფხაზეთის ისტორიაში“, რომელიც მომზადდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის - „მე-2 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები) - ფარგლებში, წარმოდგენილია სკოლის აკადემიური პერსონალის მიერ მომზადებული აფხაზეთის ისტორიასთან დაკავშირებული ილუსტრირებული ინფორმაცია, ზოგ შემთხვევაში - მოცემული მოკლე სახალისო ამბის, ისტორიის სახით (მაგალითად, ბედიის ეკლესიის დაარსების ისტორია, რომელიც ბაგრატ III-ის ნადირობისას ოქროს ჯვრის პოვნის თქმულებას უკავშირდება).

გადმოწერა

Подробности
 

წინამდებარე სამეცნიერო-პოპულარული ბროშურა შედგა კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის - მე-2 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“ (საგრანტო ხელშეკრულება № OTG-II-21-080) ფარგლებში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

Характеристики

Рекомендации