.

აერო და ჰიდროდინამიკის პრობლემური საკითხები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
Издательство: თბილისი
837
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

აერო და ჰიდროდინამიკის პრობლემური საკითხები
(ლექციების კონსპექტი ბაკალავრებისთვის)

ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში სოხუმის ი. ვეკუას ფუზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის რადიოფიზიკისა და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემოტექნიკის განყოფილებაში მიმდინარეობდა ინტენსიური კვლევები აერო და ჰიდროდინამიკის გამოყენებით ამოცანებში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ეს პრობლემები განპირობებულია მთელი რიგი არაკორექტულობებით და მეტიც, ფიზიკის ფუნდამენტურ პრინციპებთან შეუთანხმებლობებით, რომლებიც არსებობენ ფიზიკის ამ უმნიშვნელოვანესი დარგის თანამედროვე თეორიაში. თავდაპირველად ჩვენი ყურადღება მიიქცია იმ ფაქტმა, რომ ამ თეორიის თანახმად ბგერის სიჩქარე ატმოსფეროში დამოკიდებულია მხილოდ ტემპერატურაზე და არ არის დამოკიდებული სიმაღლეზე ან რაც იგივეა ატმოსფეროს სიმკვრივეზე.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Май 13, 2021
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 46
 • Просмотры: 837
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации