.

გამომცემელი: Sakhelgami
ენა: Eng
გამომცემლის შესახებ:

Sakhelgami - State Publishing