.

ზოგადი ქიმიის მოკლე კურსი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
274
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ზოგადი ქიმიის მოკლე კურსი (ლექციების კონსპექტი)
მეორე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა

ნაშრომი წარმოადგენს არაორგანული ქიმიის პროგრამით გათვალისწინებული ზოგადი ქიმიის თეორიული საფუძვლების ავტორის მიერ მრავალი წლის განმავლობაში წაკითხული ლექციების კურსს. მოწოდებული მასალა ცოდნის ის მინიმუმია, რომელიც აუცილებელია სტუდენტისათვის როგორც ელემენტთა ქიმიის, ასევე ანალიზური, ორგანული და ფიზიკური ქიმიის საფუძვლიანად დაუფლებისათვის. გამიზნულია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქიმიის პროგრამული მიმართულების სტუდენტებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: September 15, 2020
 • ISBN-13: 99940-61-89-5
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 242
 • Views: 274
 • Ratings: 5.0
Recommendations