.

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2020
587
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

„ფიზიუს“- ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ბუნებას. მაშასადამე, ფიზიკა არის მეცნიერება ბუნების შესახებ, ანუ იგი შეისწავლის ბუნების მოვლენებს და კავშირებს მათ შორის. ცხადია, რომ ბუნების მოვლენების შესწავლა უნდა დავიწყოთ უმარტივესი მოვლენით, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვაკვირდებით. ასეთ მოვლენას წარმოადგენს მოძრაობა. როგორ უნდა დავადგინოთ, სხეული რომელიც გვაინტერესებს მოძრავია თუ უძრავი? ამისთვის უნდა შევარჩიოთ ჩვენს გარშემო რაიმე უძრავი სხეული, მაგალითად: სახლი, ხე, ბოძი ან რაიმე სხვა და დავაკვირდეთ იცვლის თუ არა მდებარეობას ჩვენს მიერ შერჩეული სხეული ამ რომელიმე უძრავი სხეულის მიმართ.

 

Specifications

 • Date of Publish: May 13, 2021
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 76
 • Views: 587
 • Ratings: 5.0
Recommendations