.

ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლებით
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
2474
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია გეოდეზიის საფუძვლები, განხილულია ტოპოგრაფიული აგეგმვების ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები, ნაჩვენებია მათი როლი სახალხო მეურნეობის განვითარებაში. ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოებისას გამოსაყენებელი ტრადიციულ ხელსაწყოებთან ერთად განხილულია თანამედროვე ელექტრონული და ლაზერული თეოდოლიტები, GPS-ტექნოლოგიები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულიატოპოგრაფიული რუკების, მათი ელექტრონული ანალოგების შექმნისა და გამოყენების მეთოდებზე.

განკუთვნილია როგორც უნივერსიტეტბის გეოგრაფიისა და საინჟინრო-სამშენებლო ფაკულტეტების, ისე ტექნიკუმებისა და კოლეჯების შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ტოპოგეოდეზიური სამუშაოებით დაკავებული სპეციალისტებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: May 29, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-5160-9
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 218
 • Views: 2474
 • Ratings: 5.0
Recommendations