.

თანამედროვე ქართული პოლიტიკური სცენის აქტორები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2014
2159
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე პოლიტიკურ აქტორთა ტიპები და მათი პოლიტიკურ _ კულტურული თვითდამკვიდრების თავისებურებები. მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა პოლიტიკურ სცენაზე ინსტიტუციური პოლიტიკური წესრიგისა და სტაბილურობის მიღწევის შედარებით ანალიზს. განხილულია სახელმწიფოს, პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ელიტისა და პოლიტიკური ლიდერების როლი პოლიტიკური სცენის დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესში. გააზრებულია თანამედროვე ახალგაზრდობის პოლიტიკურ _ კულტურული თავისებურებები და პოლიტიკურ სცენაზე აქტიურობის ფორმები. წარმოდგენილია თანამედროვე პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრის ფუნქციონალური როლი და პოლიტიკურ _ კულტურული თვითდამკვიდრების პრობლემები. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მართლმადიდებლური ეკლესიის როლს თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე.\nნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც პოლიტიკის მეცნიერების პრობლემებს სწავლობენ; აგრეთვე, ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს მკითხველთა ფართო წრეს, რომლებიც ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე მიმდინარე პროცესებს სწავლობენ და აქტიურ მონაწილეობას იღებენ პოლიტიკურ ტრანზიციაში.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 22, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-22-332-7
 • UDC: 32 (479.22) ა - 157
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 83
 • Views: 2159
 • Ratings: 5.0
Recommendations