.

თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
3788
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

     სახელმძღვანელო მომზადდა ბიზნესის მენეჯმენტის სფეროში არსებული თანამედროვე სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე. მასში ლოგიკური თანამიმდევრობითაა განხილული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებსაც დღეისათვის დიდი პრაქტიკული ღირებულება გააჩნია. თეორიულ მასალასთან ერთად წარმოდგენილი ნახაზები, სქემები, თვალსაჩინო მასალები და საკონტროლო კითხვები დიდად დაეხმარება სტუდენტებს თანამედროვე ბიზნესის სტრატეგიული მენეჯმენტის საკითხების შესწავლასა და დაუფლებაში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიზნესისა და ეკონომიკის სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს ბიზნესის სტრატეგიული მენეჯმენტით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 24, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-17-433-9
 • UDC: 338.22(479.22) ტ-295
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 245
 • Views: 3788
 • Ratings: 4.0
Recommendations